info voor de ouders

 

Openingstijden

Kinderen kunnen worden gebracht tussen 07.30 en 09.00 en worden gehaald tussen 16.00 en 18:00 uur. Op speciaal verzoek kunt u de opvang uitbreiden vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur.

Flexibele opvang

In principe spreken we voor uw kindje vaste dagen af. Maar in verband met uw werk kan het zijn dat soms een andere dag beter uitkomt of dat u een extra dag opvang nodig heeft. Heeft u een variabel rooster, waarbij u per week op andere tijden werkt? Dan is het goed te weten dat Het Vosje met u meedenkt.

  • Binnen de week mag er met de dagen geruild worden.
  • Heeft u een extra dag opvang nodig? Dat lukt meestal wel.
  • Dagen ruilen of extra dagen vraagt u eenvoudig aan:

- via onze website en mobiel
Extra Dag
Dagen ruilen

  • U ontvangt een bevestiging per e-mail. Mocht er onverhoopt geen plaats zijn dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
  • Heeft u per week of maand een ander rooster, dan stellen wij in overleg met u een wisselend opvangschema samen. Neem hiervoor contact op: 023 - 531 42 99 (keuze 1) of stuur email

Inschrijving

U kunt uw kindje inschrijven bij Het Vosje zodra u in verwachting bent. Dat kan via de website en telefonisch, maar veel leuker is het als u vooraf met Het Vosje kennismaakt, de sfeer proeft en een kleine rondleiding krijgt. U ontvangt van ons bericht zodra er plaats is en we plannen uw baby in na ontvangst van uw geboortekaartje. Enkele weken voordat uw kindje bij Het Vosje komt, nodigen wij u samen uit voor een voorbespreking en nadere kennismaking.

Oudercontact

In het 'Kinderdagverblijfboekje' wordt de ontwikkeling van uw kind bijgehouden en krijgen alle gemaakte kunstwerkjes een plekje. Naast dagelijks verslag is er jaarlijks een ouderavond met een 10 minuten gesprek. Maar is er bij de leidsters of de ouders tussentijds behoefte aan een persoonlijk gesprek, dan maken we daarvoor snel met u een afspraak. Soms adviseren wij een kindje te laten observeren door een andere deskundige. Om dat te bepalen, kunnen we – in overleg met de ouders - een beroep doen op het Consultatiebureau. Eens in de zoveel tijd is er een speciale informatieve thema-avond, een gastspreker of een kledingparty. Deze bijeenkomsten zijn altijd vrijblijvend.

 

Voeding

Het Vosje zorgt voor de voeding van uw kind. Heeft uw baby een speciaal dieet, dan zorgt u zelf voor de specifieke voedingsmiddelen. Voor de grotere kinderen houden we zoveel mogelijk rekening met allergieën en dieetwensen. U kunt tussen de middag kiezen voor een warme maaltijd (vanaf 1 jaar) of voor brood. Kijk op Gezond eten voor meer informatie. Op het Vosje krijgen de kinderen zo min mogelijk suiker en kleurstoffen. Bij traktaties op verjaardagen knijpen we een oogje dicht. Wilt u niet dat uw kind zoet- en kleurstof krijgt, geef dat dan aan ons door zodat we samen met u een alternatief kunnen vinden.

 

Verschonen

Het Vosje zorgt voor de luiers. We verwachten de kinderen 's ochtends met een schone luier. In principe verschonen we gedurende de dag op vaste momenten. Natuurlijk houden we dit heel secuur in de gaten, zodat kinderen niet met een poepbroek rondlopen.

 

De Vossenstreken

Ieder kwartaal verschijnt onze nieuwsbrief 'Vossenstreken'. Deze wordt samengesteld door de directie, leidsters en ouders. De kinderen zelf vrolijken het krantje op met tekeningen en leuke prietpraat. In 'Vossenstreken' staat ook nuttige informatie, zoals belangrijke data, geplande activiteiten, veiligheid en hygiëne.

Klik hier voor de laatste uitgave van het Marsmanplein.
Klik hier voor de laatste uitgave van de Linschotenstraat.
Klik hier voor de laatste uitgave van de Ramspol.

 

De Oudercommissie

Er is voor elke vestiging een Oudercommissie, bestaande uit 3-4 personen. Deze behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders. De commissie voert geregeld een enquête uit en adviseert het kinderdagverblijf over de kwaliteit van de opvang.

 

Fotograaf

Tenminste eenmaal per jaar komt de fotograaf langs bij de groepen van Het Vosje. Deze maakt dan geheel vrijblijvend enkele opnames van uw kind en van de groep.

 

 

KOM KIJKEN! Wilt u langskomen voor een rondleiding? BEL    T 023 - 546 55 50