Het beleid van Het Vosje

 

Het Vosje is een professioneel opgezet kinderdagverblijf in Haarlem. Wij hanteren een duidelijk beleid. De hoofdlijnen van ons beleidsplan ziet u hieronder. Het gedetailleerde plan is ter inzage beschikbaar. Heeft u daarover vragen, dan kunt u deze stellen aan onze groepsleidsters of aan Jacqueline Kuipers, tel. 023 - 531 42 99 of jacqueline@het-vosje.nl.

 

 

Het pedagogisch beleid van Het Vosje

Op de groepen gaan de leidsters op een pedagogisch verantwoorde wijze met de kinderen om. We streven naar een huiselijke sfeer.

Afscheid nemen – gebeurt met aandacht. De allerkleinsten zijn meestal snel gewend. Komt een kind op latere leeftijd, dan is er een langere gewenperiode.

Spelen - voor iedere leeftijdsgroep is er voldoende en afwisselend maar niet teveel speelgoed. Graag stimuleren wij de kinderen om samen te spelen. Aan de tafel zijn er leesboekjes en doen wij gezamenlijk activiteiten. Bij een ruzietje zoeken we al pratend samen met de kinderen naar een oplossing. Het voorlezen van een verhaaltje brengt altijd rust in de groep.

Slapen - slapen en rusten is belangrijk voor iedere baby en peuter en dat begeleiden we met zorg. Ieder kind heeft een eigen bedje en eigen knuffels. Door de vele indrukken en prikkels is de slaapbehoefte soms wat groter dan thuis. Alle kleintjes kunnen ongestoord slapen en wij laten ze nooit te lang huilen.

Straffen en belonen - bij de ontwikkeling van een kind hoort ook het aangeven van grenzen. Zo hebben we bij Het Vosje een vast dagschema. Kinderen moeten altijd naar de leidster luisteren. Elkaar pijn doen mag niet. Ook afpakken van speelgoed hoort niet. Schreeuwen, rennen en plagen is niet toegestaan. We benaderen de kinderen altijd positief, stimuleren ze in zelfredzaamheid en geven complimentjes als ze iets goed doen. Maar we geven ook een waarschuwing als een grens is bereikt. Valt een kind niet te corrigeren, dan wordt samen met de ouders een plan van aanpak gemaakt. Wellicht is er andere medische of orthopedagogische hulp nodig. Dit wordt altijd met de ouders besproken.

Zindelijkheid - zodra thuis wordt begonnen met zindelijkheidstraining, zetten wij dat op Het Vosje voort. De leidsters begeleiden het proces van luier naar potje tot toilet heel behoedzaam en leren het kind dingen zelf te doen en ook steeds handjes te wassen.

Het ruimtelijk beleid van Het Vosje

De groepsruimte - Het Vosje is ingedeeld in groepen met een eigen, herkenbaar thema. Kijk bij De Groepen voor meer informatie hierover.

De keuken - is niet toegankelijk voor de kinderen omdat hier het eten wordt bereid.

Het toilet – is op maat gemaakt voor de kinderen en voorzien van een fonteintje.

De verschoonruimte - is voorzien van een in hoogte verstelbare tafel. De grotere kinderen kunnen zelf onder begeleiding via een trapje naar boven lopen. In deze ruimte staan ook de mandjes van de kinderen en er is een wasbak.

De buitenruimte – is aangrenzend aan het pand, speciaal ingericht voor de kinderen met aandacht voor de natuur en speelmogelijkheden. Voor de baby's is er een veilig afgeschermd stukje.

De binnenruimte – We houden van een frisse neus, maar bij slecht weer hebben we naast de eigen groepsruimte een mooie binnenspeelruimte.  

Hygiëne op Het Vosje

Op Het Vosje handhaven wij een strak schoonmaakschema voor al het speelgoed en de inrichting. De leidsters en de huishoudelijke hulp zien toe op het schoonmaken, zodat het kinderdagverblijf permanent fris en schoon blijft. Het is ons beleid dat de kinderen ook hygiëne wordt bijgebracht.

Medisch beleidsplan van Het Vosje

Elk kind op ons kinderdagverblijf moet de voorgeschreven vaccinaties krijgen of hebben gekregen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Is een kind verkouden, wat wel eens voorkomt, kan het gewoon komen. Is er sprake van koorts of is het kind duidelijk echt niet lekker, moet het worden opgehaald. Besmetting en verspreiding van kinderziektes, zoals ontstoken oogjes, willen we waar mogelijk voorkomen. In geval van ongelukjes is er altijd een ervaren EHBO'er en EHBO-box aanwezig. Deze ongelukjes worden altijd aan de ouders gemeld. Het Vosje evalueert regelmatig het veiligheidsbeleid op verbeterpunten.

Klachtenafhandeling

Kwaliteit staat bij Het Vosje hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in hoge mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten. Wij doen ons best iedereen tevreden te houden. Maar kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken kan er iets mis gaan. Wij beseffen ons dan ook dat er altijd wat kan gebeuren waar u het niet mee eens bent. Om de kwaliteit van onze dienstverlening nu en in de toekomst verder te kunnen verbeteren, is het belangrijk dat als u een klacht heeft dit bij ons te melden. Wij kijken dan graag samen met u hoe we dit het beste kunnen oplossen.

Gaat er wat mis of mist u iets? Veel onduidelijkheden kunnen uit de weg genomen worden door communicatie. Is er iets dat niet naar tevredenheid verloopt, maak dit dan altijd eerst kenbaar aan de direct betrokken Het Vosje medewerkster. Een open gesprek werkt vaak al heel verhelderend. Mocht u er met de medewerkster niet uitkomen of u wordt naar uw idee niet correct behandeld, dan kunt u een officiële klacht indienen. Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

1. U dient een klacht in bij de leidinggevende t.w. Jacqueline of Eveline, van Het Vosje.

2. U gaat direct of in tweede instantie naar de onafhankelijke geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl

 

 

KOM KIJKEN! Wilt u langskomen voor een rondleiding? BEL    T 023 - 546 55 50