Het beleid van Het Vosje

 

Als professioneel kinderdagverblijf in Haarlem hanteert Het Vosje een duidelijk beleid. 
 Heeft u daarover vragen, dan kunt u deze stellen aan onze groepsleidsters of aan Jacqueline,
 jacqueline@het-vosje.nl. 

 
Het pedagogisch beleid van Het Vosje


Op de groepen gaan de leidsters op een pedagogisch verantwoorde wijze met de kinderen om. We streven naar een huiselijke, gezellige en correcte sfeer.


Brengen en halen 


Binnenkomen en afscheid nemen gebeurt met aandacht. De allerkleinsten zijn meestal 
 snel gewend. Begint een kind op latere leeftijd bij Het Vosje, dan is er een langere 
 gewenperiode.


Spelen  


Voor iedere leeftijdsgroep is er voldoende en afwisselend maar niet teveel speelgoed. 
 Graag stimuleren wij de kinderen om samen te spelen. Aan de tafel zijn er leesboekjes 
 en doen wij gezamenlijk activiteiten. Bij een ruzietje zoeken we al pratend samen met 
 de kinderen naar een oplossing. Het voorlezen van een verhaaltje brengt altijd rust in de 
 groep.


Slapen 


Slapen en rusten zijn belangrijk voor iedere baby en peuter. Ieder kind heeft een eigen 
 bedje en eigen knuffels. Door de vele indrukken en prikkels is de slaapbehoefte soms 
 wat groter dan thuis. Alle kleintjes kunnen ongestoord slapen en wij laten ze nooit te 
 lang huilen.


Leren luisteren 


Bij de ontwikkeling van een kind hoort ook het aangeven van grenzen. Kinderen moeten 
 altijd naar de leidster luisteren. Elkaar pijn doen mag niet. Ook afpakken van speelgoed 
 hoort niet. Schreeuwen en plagen is niet toegestaan. We benaderen de kinderen altijd 
 positief, stimuleren ze in zelfredzaamheid en geven complimentjes als ze iets goed doen. 
 Maar we geven ook een waarschuwing als een grens is bereikt. Valt een kind niet te 
 corrigeren, dan wordt samen met de ouders een plan van aanpak gemaakt. Wellicht is 
 er andere medische of orthopedagogische hulp nodig. 


Zindelijkheid


Zodra thuis wordt begonnen met zindelijkheidstraining, zetten wij dat op Het Vosje 
 voort. De leidsters begeleiden het proces van luier naar potje en toilet heel behoedzaam 
 en leren het kind dingen zelf te doen en ook steeds handjes te wassen.
Het ruimtelijk beleid van Het Vosje

De groepsruimte - Het Vosje is ingedeeld in groepen met een eigen, herkenbaar thema. Kijk bij De Groepen voor meer informatie hierover.
De keuken - is niet toegankelijk voor de kinderen omdat hier het eten wordt bereid.
Het toilet – is op maat gemaakt voor de kinderen en voorzien van een fonteintje.
De verschoonruimte - is voorzien van een in hoogte verstelbare tafel. De grotere kinderen kunnen zelf onder begeleiding via een trapje naar boven lopen. In deze ruimte staan ook de mandjes van de kinderen en er is een wasbak.
De buitenruimte – is aangrenzend aan het pand, speciaal ingericht voor de kinderen 
 met aandacht voor natuur, speel- en spelmogelijkheden. Voor de baby's is er een veilig 
 afgeschermd stukje.
De binnenruimte – We houden van een frisse neus, maar bij slecht weer hebben we naast de eigen groepsruimte een mooie binnenspeelruimte.  Hygiëne op Het Vosje


Op Het Vosje handhaven wij een strak schoonmaakschema voor het speelgoed en de 
 inrichting. De leidsters en de huishoudelijke hulp zien toe op het schoonmaken, zodat 
 het kinderdagverblijf permanent fris en schoon blijft. Het is ons beleid dat de kinderen 
 ook hygiëne wordt bijgebracht. 

Medisch beleid

Elk kind op ons kinderdagverblijf moet de voorgeschreven vaccinaties krijgen of hebben gekregen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Is een kind verkouden, wat wel eens voorkomt, kan het gewoon komen. Is er sprake van koorts of is het kind duidelijk echt niet lekker, moet het worden opgehaald. Besmetting en verspreiding van kinderziektes, zoals ontstoken oogjes, willen we waar mogelijk voorkomen. In geval van ongelukjes is er altijd een ervaren EHBO'er en EHBO-box aanwezig. Deze ongelukjes worden altijd aan de ouders gemeld. Het Vosje evalueert regelmatig haar veiligheidsbeleid op verbeterpunten.Klachtenafhandeling

Kwaliteit staat bij Het Vosje hoog in het vaandel. Wij doen ons best iedereen tevreden te houden. Maar kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken kan er (wellicht in uw ogen) iets mis gaan. Om de kwaliteit van onze dienstverlening nu en in de toekomst verder te kunnen verbeteren, is het belangrijk dat u een klacht bij ons meldt. Wij kijken dan graag samen met u hoe we deze het beste kunnen oplossen.
Veel onduidelijkheden kunnen uit de weg genomen worden door communicatie. Is er iets dat niet naar tevredenheid verloopt, maak dit dan altijd eerst kenbaar aan de direct betrokken Het Vosje-medewerkster. Een open gesprek werkt vaak al heel verhelderend. Mocht u er met de medewerkster niet uitkomen of u wordt naar uw idee niet correct behandelt, dan kunt u een officiële klacht indienen.

Daarvoor zijn twee mogelijkheden:


1. U dient een klacht in bij de leidinggevende t.w. Jacqueline van Het Vosje.
2. U gaat direct of in tweede instantie naar de onafhankelijke geschillencommissie.