De leidsters

 

Alle groepsleidsters die bij Het Vosje werken, zijn gediplomeerd of in het laatste stadium van hun opleiding. Wij werken met een vast rooster. Het is dus vooraf bekend wie er op de groep staan.

Studenten

Naast de vaste groepsleidsters is er vaak een studente aanwezig. Deze volgt bij ons voor kortere of langere tijd het praktijkgedeelte van haar opleiding. Studenten worden altijd extra toegevoegd aan het team. Zij assisteren de groepsleidsters bij de verzorging, spelbegeleiding, voorlezen en werkstukjes.

Vervanging

In geval van ziekte en vakantie van een groepsleidster zorgen wij zoveel mogelijk voor een interne oplossing zodat de kinderen in vertrouwde handen zijn. De vaste leidsters gaan dan extra uren werken. Slechts in een uitzonderlijke situatie wordt gebruik gemaakt van een gediplomeerde invalkracht.